Foreninger

Gjøl Borger og Erhvervsforening
Gjøl Fisker og Bådelaug
Gjøl forsamlingshus
Gjøl Gymnastik & Boldklub
Gjøl Husmoderkreds
Gjøl Jagtforening
Gjøl Kirke
Gjøl Kunstforening
Gjøl lokalhistoriske forening
Gjøl Ro & Kajakklub
Gjøl Sejlklub
Gjøl sognekor
Gjøl Troldemuseum
Gjøl vinterbadere
Gjøl-samarbejdet
Gøl bådens træskibslaug
KFUM Spejderne
Kildevang
Natur- og Kulturcaféen