Gjøl-samarbejdet

Gjøl
9440 Aabybro

Vedtægter Gjøl-samarbejdet (inkl underskrifter).pdf

Referat stiftende møde Gjøl-samarbejdet jan 2020.pdf


BYENS FORENINGER OG ARBEJDSGRUPPER SAMLET UNDER EN NY FÆLLES PARAPLYORGANISATION; 

GJØL-SAMARBEJDET  

I henhold til vedtægterne har Gjøl-samarbejdet følgende formål:

Gjøl-samarbejdet skal styrke det lokale fællesskab og samarbejdet mellem de forskellige foreninger, arbejdsgrupper, institutioner og selskaber tilknyttet lokalområdet.

Gjøl-samarbejdet skal endvidere fremme kommunikationen med kommunen, og sikre lokalsamfundet indflydelse på områder og spørgsmål af bred og almen interesse for lokalsamfundet og lokalsamfundets udvikling, som går på tværs af de fleste foreningers interesseområder.

Gjøl-samarbejdet kan ikke erstatte de enkelte foreningers direkte kontakt med kommunen i anliggender, der gælder foreningsarbejdet.

Enhver forening, arbejdsgruppe, institution og selskab, som er hjemmehørende i lokalsamfundet, kan være medlem i Gjøl-samarbejdet. Nye foreninger og arbejdsgrupper kan til enhver tid optages i Gjøl-samarbejdet, efter henvendelse til formanden.

Gjøl-samarbejdet består af en repræsentant fra hver forening, arbejdsgruppe, institution eller selskab i lokalområdet […]. Skolen og dermed også skolelederen opfattes som en vigtig del af samarbejdet, og inviteres derfor til at være med til alle møderne.

Gjøl-samarbejdet udpeger blandt sine medlemmer en formand, næstformand og sekretær. Disse tre udgør et forretningsudvalg, som udpeges for 2 år ad gangen.

Forretningsudvalgets opgave er at sørge for, at alle medlemmer af Gjøl-samarbejdet orienteres/høres i alle forhold, som har med lokalsamfundets almene udvikling at gøre. Og skal viderebringe al relevant information fra kommunen. Forretningsudvalget skal tillige sørge for, at beslutninger i Gjøl-samarbejdet, som har med lokalsamfundets almene udvikling at gøre, bringes videre til kommunen.


Formand: Camilla Andersen, Gjøl Sejlklub 

Næstformand: Jesper Jørgen Brochstedt Rasmussen, Gølbådens Træskibslaug

Sekretær: Line Rytter Mørkholt, Liv i by og skole, styregruppen