Gjøl Private Kraftvarmeværk

Drøvten 40
Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk
Telefon: 78783408

Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A. (GPKV) har til formål at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning på Gjøl.


Her på siden kan du finde generel information om regler etc, som gælder for GPKV.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på ovenstående mailadresse.

Vedtægter, November 2010

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, November 2010

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, September 2012

Afkøling

Som fremlagt på generalforsamlingen i oktober 2010 er det besluttet at indføre en såkaldt motivationstarif for afkøling af fjernvarmevandet. Jf. de tekniske leveringsbestemmelser pkt. 11.2:

Fjernvarmevandet skal afkøles således, at returtemperaturen gennemsnitligt ikke overstiger 35 °C.
Såfremt denne returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til enhver tid gældende takstblad.

Dette er ikke nogen ny formulering, men stammer tilbage fra de oprindelige leveringsbestemmeler fra 1993.

Gældende takstblad

Takstbladet opdateres minimum én gang årligt. Det til enhver tid gældende kan findes herunder.

Takstblad 01.07.20 - 30.06.21.pdf

DFF Brochure: Få mere ud af din fjernvarme

Energibesparelser

Står du med planer om at renovere dit hus og denne medfører en energibesparelse, så vil vi gerne købe de realiserede energibesparelser fra alle beboere på Gjøl.

Hvor mange kWh den enkelte besparelse giver kan du tjekke i Energistyrelsens standardkatalog for energibesparelser som findes på:
svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

Vi honorerer besparelsen med 30 øre/kWh.
Dette forudsætter en aftale med GPKV inden projektet iværksættes, kontakt os derfor for yderligere spørgsmål.