Liv i by og skole

Jammerbugt Kommune har taget initiativ til et nyt tiltag, hvor man ønsker at sætte fokus på koblingen mellem udvikling af kommunens lokalområder og skoleudviklingen.

Under sloganet ”Hellere udvikle end afvikle” ønsker Jammerbugt Kommune en stærkere koordinering mellem de mange initiativer, der bliver taget i landdistrikterne, sådan at skoler og lokalområder begge får gavn af tiltagene. Skolen kan kun eksistere, hvis det er attraktivt at bo i byen og en attraktiv by er afhængig af et godt foreningsliv, et spændende bybillede, attraktive byggegrunde og en velfungerende skole med et fagligt højt niveau. Jammerbugt Kommune vil derfor sikre, at landdistrikts- og skoleudvikling i langt højere grad bliver koordineret og tænkt ind i en sammenhæng.

Gjøl er naturligvis med som aktiv spiller på dette initiativ, og PR-gruppen er i løbende dialog med Jammerbugt Kommune herom.

Følg os på Facebook
Gjøl -en by med liv

Følg os på Instagram
#GjølenbymedLiv

Login

Alle firmaer og foreninger på Gjøl har adgang til deres egen visitkortside og til at lægge aktiviteter i kalenderen.