Gjøl Kunstforening


Velkommen til Gjøl Kunstforening!

Foreningen har til formål at anskaffe kunst, udstille kunst og formidle kunst til gavn for Gjøl.

Interesseret? 

*Du kan følge med på Facebook her: Gjøl Kunstforening

*Du kan læse foreningens vedtægter her: Vedtægter.pdf

*Du kan læse prospektet om Tabita-figuren på Gjøl Havn her: Prospekt - Tabita.pdf

*Du kan støtte Gjøl Kunstforening ved at melde dig ind i foreningen. Det koster 100 kr. for personlige medlemmer og 500 kr. for firmaer, institutioner & foreninger. Indsæt pengene på konto 9210 0380018071 (Spar Nord), og send samtidig en mail med din adresse til Troels Tejlgaard, ggtt@live.dk, så vi kan registrere dig som medlem.   

*Som medlem af Gjøl Kunstforening kan du være med i Kunstcirklen, hvor du kvit og frit låner et kunstværk af en lokal kunstner, og får det udskiftet hver måned. Henvend dig til Troels Tejlgaard, ggtt@live.dk, så bringer vi ud!


Mvh bestyrelsen
Karl Jørn Flick (formand), Keld Schumann, Troels Tejlgaard, Henning Broeng Jensen & Ulla HolckIndvielsen af Frede Troelsens stele, Gjøl Skole d. 9.6.2016