Bosætning på Gjøl

Bosætningsgruppen arbejder overordnet på at få etableret nye attraktive byggegrunde på Marken, nye lejeboliger på den gamle sportsplads og forbedret kollektiv trafik mellem Gjøl og Aabybro.'

Hen over vinteren 2015/2016 har gruppen været i dialog med forskellige boligselskaber for at få dem til at bygge lejeboliger på Gjøl og i foråret 2016 faldt det på plads, at Domea bygger 8 moderne lejeboliger på den gamle sportsplads ud mod Birkumvænge. Kommunen har påbegyndt planarbejdet og selve byggeriet forventes igangsat sommeren 2017 med indflytning sommeren 2018.

Omkring nye attraktive byggerunde er det gruppens mål, at få igangsat arbejdet med ny lokalplan i 2016 for en ny udstykning til ca. 20 parcelhuse på området vest for Marken i samarbejde med de private lodsejere og kommunen. Der synes at være en meget stor interesse for at bygge i området både lokalt og fra interesserede folk ude fra.

Shuttlebus

Gruppen fik i februar 2016 i samarbejde med kommunen indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen, om penge til at igangsætte et 2 årigt forsøg med en 9-personers shuttlebus, som i en fast køreplan skal bringe gjølboere til og fra Aabybro og de gode busforbindelser til og fra Aalborg. Der forventes svar på ansøgningen i maj måned.

Følg os på Facebook
Gjøl -en by med liv

Følg os på Instagram
#GjølenbymedLiv

Login

Alle firmaer og foreninger på Gjøl har adgang til deres egen visitkortside og til at lægge aktiviteter i kalenderen.