Gøl bådens træskibslaug

Gjøl Havn 3.d
9440 Aabybro
Telefon: 29720025
Mobil: 29720025

GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG

Foreningen blev stiftet 26. april 2012 på Gjøl Kro. Det er foreningens formål at restaurere og bevare den gamle fragt- og passagerbåd 'Gøl' som var øens vigtigste forsyningslinie til Aalborg fra 1908 til ca. 1938. 


  • Formand                      : Per Brag
  • Næstformand               : Peter Rodkjær
  • Sekretær                     : Jane Palsgaard
  • Bestyrelsesmedlem       : Jesper Rasmussen
  • Bestyrelsesmedlem       : Niels Myrup Andersen
  • Bestyrelsesmedlem       : Kaj Graver Christensen
  • Bestyrelsesmedlem       : Gert Andersen
  • 1. Suppleant                 : Jørgen Lund Jørgensen
  • 2. Suppleant                 : Flemming Frøkjær 


Meld dig ind via vores hjemmeside eller kontakt en fra bestyrelsen.

Mobilpay: 78640

Kont: 7454-1082249


Se mere på hjemmeside: http://www.goelbaaden.dk

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/Goelbaaden