Gjøl vinterbadere


Vinterbadernes Klubhus må benyttes af alle

Medlemmer af Gjøl Vinterbadere kan mod depositum på
150 kroner få en nøgle til klubhuset og frit benytte klubhuset

Klubhuset kan åbnes for alle i normale åbningstider

Lørdag kl. 08 – 11
Søndag kl. 08 - 11

Indenfor normale åbningstider

  • kan medlemmer af Gjøl Vinterbadere benytte saunaen gratis

  • gæster er velkomne og kan prøve saunaen en gang gratis 

  • gæster kan benytte saunaen mod betaling af 30 kroner

ønsker en institutionsgruppe eller skole saunaen for sig selv

  • koster det 250 kroner for 2 timer.

Husk at rydde op efter brug.

Når en gruppe benytter saunaen.

  • skal der fejes og ryddes op efter brug

  • eller betales 100 kroner ekstra.

Betaling for brug af sauna

Beløbet overføres til kontonummer 7454 - 1076910
eller MobilePay til box55472

Lidt om adfærd
Af hensyn til havnens øvrige brugere opfordres medlemmerne til at tildække sig fra sauna til badebro og retur.

Brug et rent håndklæde til at sidde på i saunaen og et andet til at tørre dig med.

Som vinterbader kommer du ud i naturen og oplever de skiftende årstider på en ny måde.
Vinterbaderne på Gjøl mødes lørdag og søndag mellem kl. 8-11.
Kom og vær med.
Vinterbadning giver godt humør.
Vi er godt 30 vinterbadere, der bader regelmæssigt hele året, og om vinteren varmer vi os efter badet i den fine nye sauna.


Bliv vinterbader
Gjøl Vinterbadere er en forening, der blev
etableret i 2010 af lokale beboere. Siden da har
foreningen etableret badebroen øst for havnen
og i januar 2015 fik foreningen bygget det lille hus
med sauna.

Du kan få meget mere at vide om foreningen
ved at henvende dig til et af nedenstående
bestyrelsesmedlemmer, og du kan blive medlem
i Gjøl Vinterbadere ved at indbetale 300 kr.
på foreningens konto 7454 - 1076910 eller mobilpay box55472

Bente Bjørn: bentebjorn50@gmail.com

Lise Rodkjær: lise.7508@gmail.com

Lone Strøm Larsen: lstrom43@gmail.com 

Anette Frederiksen: af@rtn.dk

Jesper Jensen: jesper-jensen@live.dk