Gjøl Borger og Erhvervsforening

Gjøl
9440 Aabybro
Telefon: 51204185

Gjøl Borger og Erhvervsforening (i daglig tale kaldet GBE)

Vi deltager i byens udvikling og arbejder i de arbejdsgrupper, og ved de møder og workshops, der holdes i den forbindelse. Det være sig i forbindelse med Liv i By og skole, Gjøl en by med liv og møderne om de lokale udviklingsplaner (LUP).

Vi er med til at arrangere fællesmødet søndag den 9/9 på Gjøl skole om udviklingen fremover, og har i den forbindelse sammenskrevet den seneste afrapportering vedr. Liv i by og skole, med referatet fra LUP-mødet i efteråret 2017. Sammenskrivningen kan læses her:

Skema med ønsker og handleplaner. Liv i by og skole og LUP.pdf


I det daglige 'Landsbyliv' sørger GBE bl.a. for:

Flagallé til Konfirmation og festlige begivenheder. Vi har 35 flagstænger, som vi pynter byen med. Som medlem af GBE kan man låne flagstænger til festlige begivenheder.

Julebelysning igennem hele byen. Vi har julestjerner med lys i ca. hver 3. lygtepæl fra midt november til start januar. Vi arbejder på at udvide med 3 stjerner i hver ende af byen.

Sommerunderholdning (GRATIS) på Gjøl Havn onsdage kl. 19-21 i sommerperioden.

Torvemarked foran Dagli'Brugsen hvert år i maj med helstegt pattegris, hoppeborg og kræmmermarked.

Gjøl Snaps som er en behagelig og mild Snaps, lavet på Klitrosehyben mm. Plukket af GBE i Jammerbugt kommune. Gjøl Snapsen kan købes i DagliBrugsen på Gjøl.

Borde og bænke som vi bruger til div. arrangementer.

Pavillioner og telt i samarbejde med flere foreninger bl.a. Kirke og Naturcafeen.

GBE arbejder på at få bedre mobilsignal, og der er planer om ny mast på Drøvten.

GBE arbejder på at få flere boliger på Gjøl. Der er igangsat byggeri af 8 stk. lejeboliger på Vinklen (Domea) med mulighed for flere. Nyt kvarter igangsættes på Marken med udsigt over fjorden.

Info tavlen i Dagli'Brugsen drives af GBE


Bliv medlem af GBE og støt det fortsatte arbejde.

Husstand 150 kr. årligt.

Erhverv 500 kr. årligt.

Konto: 7454-0001054990

Bestyrelse: gbebestyrelse@paagjoel.dk

Formand: Keld Schumann 29237719

Næstformand: Claus Lie

Kasserer: Jytte Bjørnskov 98277206

Sekretær: Lisbet Emmery

BM: Tove Mølgård

BM: Søren Petersen 60922594

BM: Jess Pedersen.