Gjøl Borger og Erhvervsforening

Kjellerupsvej 220
Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk
Telefon: 98277206
Mobil: 20727706

Gjøl Borger og Erhvervsforening (i daglig tale kaldet GBE)

Vi deltager i byens udvikling og arbejder i de arbejdsgrupper, og ved de møder og workshops, der holdes i den forbindelse. Det være sig i forbindelse med GjølSamarbejdet, Liv i By og skole, Masterplangruppen og møderne om de lokale udviklingsplaner (LUP).

Vi arbejder stædigt på at få en Landsbybus, som skal køre, når skolebussen holder fri. Det vil sige efter 16, i weekender, helligdage og skoleferier i øvrigt. En 9-personers bus som med frivillige chauffører skal fragte gjølboerne op til Thistedvej og rutebilstationen i Aabybro, så de kan komme videre med bus derfra. Vi er tættere på end nogensinde (april 2023), idet vi har ansøgt Jammerbugt kommune om et beløb, der skal dække et 2-årigt forsøg. Pt. ligger sagen som en forespørgsel i Tilsynsrådet, om hvorvidt kommunen må støtte købet af en el-drevet bus. Vi krydser fingre for at de siger ja!

I det daglige 'Landsbyliv' sørger GBE bl.a. for:

Flagallé til Konfirmation og festlige begivenheder. Vi har 35 flagstænger, som vi pynter byen med. Som medlem af GBE kan man låne flagstænger til festlige begivenheder.

Julebelysning igennem hele byen. Vi har julestjerner med lys i ca. hver 3. lygtepæl fra midt november til start januar. Vi arbejder på at udvide med flere stjerner i hver ende af byen.

Sommerunderholdning (GRATIS) på Gjøl Havn på udvalgte dage i sommerperioden.

Torvemarked foran Dagli'Brugsen hvert år med markedsboder, helstegt pattegris, fadøl, musik og underholdning for børn.

Gjøl Snaps som er en behagelig og mild Snaps, lavet på Klitrosehyben mm. Plukket af GBE i Jammerbugt kommune. Gjøl Snapsen kan købes i DagliBrugsen på Gjøl.

Borde og bænke som vi bruger til div. arrangementer.

Pavillioner og telt i samarbejde med flere foreninger bl.a. Kirke og Naturcafeen.

GBE arbejder på at få forskellige planer for Gjøls udvikling med i den kommunale planlægning fx kommuneplan og de årlige budgetter. Det er fx ønsker om nye boligområder, udvidelse af industriområdet på Drøvten, asfaltering af Drøvten og vedligeholdelse af alle asfalterede veje. Desuden arbejder vi på at få bedre stiforbindelser til og fra halvøen, og har til stadighed et øje for, hvor trafiksikkerheden i byen kan forbedres. 

Info tavlen i Dagli'Brugsen betales og drives af GBE.


Bliv medlem af GBE og støt det fortsatte arbejde. Det koster penge at udføre vores arbejde.

Husstand 150 kr. årligt.

Erhverv 500 kr. årligt.

Konto: 7454-0001054990

CVR-nr:

Kontakt os gerne på: gbebestyrelse@paagjoel.dk


Formand: Keld Schumann 

Næstformand: Jess Pedersen

Kasserer: Jytte Bjørnskov 

Sekretær: Niels Eske Nyhus

BM: Lisbet Emmery

BM: Jørn Hjerresen

BM: Jeppe Kjeldsen


Nye vedtægter for GBE, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 27.04.2016 (1).pdf