2023Årskalender

Fælleskalenderen for 2023

2022  |  2024

november
1.
44
2. HISTORIER OG ANEKDOTER FRA DET GAMLE GJØL
3.
4.
5. Allehelgensgudstjeneste i Gjøl kirke
6.
45
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
46
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
47
21.
22.
23.
24.
25.
26. JULEMARKED
27.
48
28.
29.
30.
december
1.
48
2.
3.
4.
49
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
50
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
51
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
52
26.
27.
28.
29.
30.
31.