Gjøl Kirke

Kirkebakken 9
Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk
Telefon: 98277050

Sognepræst: Lone Krogsgaard, Kirkebakken 7, 9440 Aabybro

Tlf. 98 27 70 50  Mobil: 51 51 46 48  E-mail: lrk@km.dk


Graver: Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret tlf. 98 27 72 90, mobil 20 23 74 50

Træffes bedst kl. 11-12, privat: 98 27 73 74  


Organist: Kristian Melchior Echwald, tlf 35 14 90 53.


Menighedsrådet:

Jørn Rytter, 98 27 71 10, formand, præstegårdsudvalg

Kay Werner, 98 27 71 97, næstformand, kirke- og kirkegårdsudvalg

Jonna Uttrup, 98 27 74 43, kirkeværge  

Helge Jensen, 40 52 64 70, kasserer

Rikke Kjær Christensen, 98 27 72 47, sekretær  

Niels Eske Nyhus, 98 27 76 70, kontaktperson

Lone Krogsgaard, 98 27 70 50


Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.15 evt. kl. 9.00

Angående dåb, vielse og begravelse: henvendelse til sognepræsten.

Konfirmation: Den 1. søndag i maj kl. 10.00.

Minikonfirmander (3. klasse): fra august til december i sognegården.

Til alle gudstjenester og arrangementer, menighedsrådet indbyder til, kan der bestille gratis kirketaxa på tlf. 98 24 11 77.


Se Gjøl Kirkes hjemmeside på: www.gjoelkirke.dk