Gjøl Kirke

Kirkebakken 9
Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk
Telefon: 98277050

Sognepræst: Asger Hørving
Tlf. 40 43 20 23 / AHOE@KM.DK, mandag fridag.


Kirkekontor
Morten Andersen Krogh, kordegn
tirsdag og fredag kl. 9.00-13-00
Tlf: 96 96 46 99
MOKM@KM.DK
Kontoret ligger i Biersted præstegård, Præstegårdsvej 65, Biersted


Graver: Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret tlf. 98 27 72 90, mobil 20 23 74 50

Træffes bedst kl. 11-12, privat: 98 27 73 74  


Organist: Carsten Thomsen, tlf. 22 48 60 69


Menighedsrådet:

Jørn Rytter, 98 27 71 10, formand, præstegårdsudvalg

Niels Eske Nyhus, 98 27 76 70, næstformand, kontaktperson, sekretær

Jonna Uttrup, 98 27 74 43, kirkeværge  

Rikke Kjær Christensen, 98 27 72 47, kasserer

Lone Kjellerup, 22 44 26 22, formand kirke- og kirkegårdsudvalg

Ellen Houlbjerg, 98 13 60 47, formand aktivitetsudvalget

Lone Krogsgaard, 98 27 70 50

Kay Werner, 98 27 71 97, suppleant


Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.15 evt. kl. 9.00

Angående dåb, vielse og begravelse: henvendelse til sognepræsten.

Konfirmation: Store Bededag kl. 10.00.

Minikonfirmander (3. klasse): fra august til december i sognegården.

Til alle gudstjenester og arrangementer, menighedsrådet indbyder til, kan der bestille gratis kirketaxa på tlf. 98 24 11 77.


Se Gjøl Kirkes hjemmeside på: www.gjoelkirke.dk