Gjøl Private Vandværk

Bygstubben 22 , Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk

Bestyrelsen

Formand: Mogens Poulsen Tlf.: 61317506
VAGTTELEFON 61317506
Jan Pedersen Tlf.: 50669449
Jørn Just Tlf.: 40727042
Jacob Bejlegaard Tlf.: 22923782
Jens Justenlund Tlf.: 98277431

Kasserer: Susanne Westergård, Tlf: 98277012

Alle e-mailhenvendelser skal foregå på: bestyrelsen@gpvv.dk

Nyt fra dit vandværk

På generalforsamlingen den 17. marts 2016 blev Jørn Just valgt ind i bestyrelsen. Gunnar Sørensen efter 19 år i bestyrelsen har valgt at takke af for denne gang. Gunnar sad som formand for bestyrelsen sidste år. I år er Mogens Poulsen valgt som formand.

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2016 kl. 19.30 på Gjøl Kro, hvor vi forventer endeligt at kunne vedtage en omlægning af virksomhedsform fra I/S til A.M.B.A.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Du kan tilmelde dig vandværkets SMS-service, hvis du gerne vil have direkte besked ved planlagte lukninger af vandforsyningen. Skriv en mail med dit navn og mobilnummer til bestyrelsen@gpvv.dk

Vandkvalitet

Du kan se udvalgte resultater fra de seneste vandprøver under nedenstående oversigt DIVERSE FILER - Analyserapport.

VANDETS HÅRDHEDSGRAD ER 14

Diverse filer

Takstblad 2016.pdf

Vandanalyse januar 2015.pdf

Vedtægter for GPV.pdf

Årsrapport 2015.pdf

Generalforsamling marts 2015.pdf

Vandanalyse maj 2016

Vandanalyse juli 2016