Gjøl Private Vandværk

Bygstubben 22 , Gjøl
9440 Aabybro
Se adresse på findvej.dk

Bestyrelsen

Formand: Mogens Poulsen Tlf.: 61317506
VAGTTELEFON 61317506
Jan Pedersen Tlf.: 50669449
Jørn Just Tlf.: 40727042
Jacob Bejlegaard Tlf.: 22923782
Jens Justenlund Tlf.: 98277431

Kasserer: Susanne Westergård, Tlf: 98277012

Alle e-mailhenvendelser skal foregå på: bestyrelsen@gpvv.dk

Nyt fra dit vandværk

Som nævnt på generalforsamlingen fortsættes arbejdet med udskiftning af anboringsbøjler og stophaner.

Denne gang er turen kommet til Fjordgade, Drøvten, resten af Limfjordsgade fra Drøvten mod Kjellerupsvej samt Kjellerupsvej.

Vi vil forsøge kun at lukke vandet én dag om ugen og kun i de berørte områder. Dog kan der opstå akut behov for at lukke for vandet.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Du kan tilmelde dig vandværkets SMS-service, hvis du gerne vil have direkte besked ved planlagte lukninger af vandforsyningen. Skriv en mail med dit navn og mobilnummer til bestyrelsen@gpvv.dk

Vandkvalitet

Du kan se udvalgte resultater fra de seneste vandprøver under nedenstående oversigt DIVERSE FILER - Analyserapport.

VANDETS HÅRDHEDSGRAD ER 14

Diverse filer

Vedtægter 

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Referat generalforsamling marts 2015

Referat generalforsamling marts 2016

Vandanalyse

Takstblad for Gjøl Private Vandværk 2017

møde referater

2017:

Bestyrelsesmøde 24.01.2017

2016:

Ekstaordinær generalforsamling 20.04.2016.

Bestyrelsesmøde 19.05.2016

Bestyrelsesmøde 31.05.2016

Bestyrelsesmøde 25.08.2016

Bestyrelsesmøde 29.09.2016

Bestyrelsesmøde 06.12.2016