2020Årskalender

Fælleskalenderen for 2018

2017  |  2019

februar
1.
5
2. Få en snak om Brugsen
3. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Få en snak om Brugsen
Gjøl Lokalhistorisk Forening
4. Gjøl Kro åbningstider Februar.
HÅndbold U10
HÅndbold U18
Kyndelmisse og fællesspisning
5.
6
Gjøl Kro åbningstider Februar.
6. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Salmestafetten "Vi synger med Folketinget" i Aaby Kirke
7. Gjøl Kro åbningstider Februar.
8. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Torsdagshygge "Fiskeri på fjorden" i Gjøl Sognegård
9. Gjøl Kro åbningstider Februar.
10. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gjøl Lokalhistorisk Forening
Fiskemanden holder ved Brugsen
11. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Fastelavnsgudstjeneste
12.
7
Gjøl Kro åbningstider Februar.
13. Gjøl Kro åbningstider Februar.
14. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gruppemøde - Spejdernes Generalforsamling
15. Gjøl Kro åbningstider Februar.
16. Gjøl Kro åbningstider Februar.
17. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gjøl Lokalhistorisk Forening
Troldecup 2018
18. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gudstjeneste
19.
8
Gjøl Kro åbningstider Februar.
Tur til Blokhus Lys med Gjøl Husmoderkreds
20. Gjøl Kro åbningstider Februar.
21. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Generalforsamling i GRK
22. Gjøl Kro åbningstider Februar.
23. Gjøl Kro åbningstider Februar.
24. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gjøl Lokalhistorisk Forening
25. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Gudstjeneste
26.
9
Gjøl Kro åbningstider Februar.
27. Gjøl Kro åbningstider Februar.
Generalforsamlimg i GGB
28. Gjøl Kro åbningstider Februar.